safe erasmus safe erasmus

S.A.F.E – O viață mai sigură pentru femeile vârstnice. Final de proiect

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Asociația HABILITAS – Centru de Resurse și Formare Profesională organizează vineri, 25 octombrie 2019, ora 09.00, la Hotelul RAMADA MAJESTIC, strada Calea Victoriei, nr. 38 – 40, București, conferința de finalizare a proiectului „S.A.F.E – O viață mai sigură pentru femeile vârstnice – Formarea profesioniștilor și implementarea de mecanisme de cooperare pentru combaterea violenței și abuzurilor asupra femeilor vârstnice” („A Safer Life For Older Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women”). Având o durată de doi ani (1 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2019), proiectul este finanțat prin programul ERASMUS+ în cadrul Parteneriat Strategic – beneficiari multipli – 2017 (Acţiunea cheie 2 în domeniile educaţie şcolară, formare profesională, universitar, educaţia adulţilor şi tineret), program gestionat în România de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), aprobat prin HCGMB. nr. 600/22.11.2017. Pe lângă Asociația Habilitas, partenerii DGASMB (coordonatorul proiectului) sunt: VoiVa – Finlanda, Universitatea din Minho – Portugalia, KMOP – Grecia, Anziani e Non Solo sc – Italia

Proiectul și-a propus să insiste asupra celor două teme, violența și abuzul, dintr-o perspectivă mai puțin abordată și anume, abuzul și violența asupra femeilor în vârstă. Activitățile SAFE s-au axat pe:

  • îmbunătățirea capacității profesioniștilor din domeniul social și al sănătății, prin identificarea și intervenția în cazurile de abuz asupra femeilor în vârstă și acordarea de asistență în îngrijirea la domiciliu și în mediul rezidențial;
  • îmbunătățirea calității predării și formării pentru dezvoltarea curriculumului de instruire, orientat spre viața profesională pentru prevenirea violenței împotriva femeilor;
  • îmbunătățirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice și a formatorilor pentru a activa ca educatori în domeniul violenței împotriva femeilor în vârstă și în problemele legate de gen, vârstă provocatoare și discriminare de gen;
  • sprijinirea autorităților și profesioniștilor din domeniul sănătății, precum și a părților interesate să dezvolte măsuri de intervenție în cazurile de violență împotriva femeilor în vârstă.

În acest sens, în cadrul proiectului au fost elaborate:

  1. Setul de proceduri multi-organizaționale pentru profesioniștii și autoritățile publice din domeniul îngrijirii medicale și sociale;
  2. Manualul de formare profesională pentru specialiștii din domeniul social și medical;
  3. Documentul de politici privind prevenirea și intervenția în cazuri de violență împotriva femeilor în vârstă.

Grupul țintă al proiectului a fost format din: profesori și formatori / educatori din domeniul social și de sănătate; profesioniști în domeniul social și de sănătate care lucrează în îngrijirea la domiciliu și în mediul rezidențial; factorii de decizie locali / regionali din domeniul social și de sănătate din comunitate.

Scopul conferinței finale este acela de a facilita accesul la informații, tuturor părților interesate (specialiștilor din domeniul socio-medical care lucrează cu persoane vârstnice, precum și a femeilor vârstnice), la rezultatele proiectului, precum și acela de a se familiariza cu conceptul privind violența și abuzul asupra femeilor în vârstă.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate:

  • Violența/ abuzul împotriva femeilor în vârstă: concept, teorii, cifre la nivelul UE
  • Procedurile/ reglementările/strategiile publice în domeniul violenței împotriva femeilor și femeilor în vârstă, în România și în alte țări
  • Exemple de bune practici în prevenirea/combaterea violenței împotriva femeilor/femeilor în vârstă/persoanelor în vârstă

Persoana de contact: Felicia STĂNESCU – manager proiect; email: felicia.stanescu.dgasmb@gmail.com

Pentru informaţii suplimentare despre proiect și acces la materiale realizate în cadrul acestuia, accesaţi: www.safeeuproject.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *