Utilizarea tehnicilor teatrale creative în formarea tinerilor voluntari în context intergenerațional

mentorat intergenerational

”Creative Drama for Training Young Volunteers in Intergenerational Learning Environments” (CREATYV) este un proiect Erasmus+ Parteneriate Strategice în Domeniul Tineretului, finanțat de Uniunea Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, cu o durată de doi ani (01.04.2017 – 31.03.2019).

Proiectul este implementat de un consorțiu de 5 organizații din Romania, Cehia, Italia și Irlanda: Asociația Habilitas – Centru de Resurse și Formare Profesională și Asociația Pro Vobis (România), Anziani e Non Solo (Italia), European Development Agency (Cehia), The Gaiety School of Acting – The National Theatre School of Ireland (Irlanda).

Una dintre prioritățile UE este de a crește incluziunea socială a tinerilor luând în considerare valorile europene fundamentale, o participare mai puternică a tinerilor la viața democratică și civica în Europa și o tranziție mai ușoară a tinerilor la vârsta adultă, acordându-se o atenție deosebită tinerilor expuși riscului marginalizării și tinerilor migranți.

  • 29,8% dintre tinerii cu vârsta între 18-24 ani erau în risc de sărăcie și excluziune socială în 2011, în UE, procentul fiind de 43% pentru România (Eurostat, 2011)
  • În România, doar 13% dintre tineri participă la acțiuni de voluntariat
  • În Cehia, 15,4% dintre tinerii cu vârsta între 18-24 ani sunt în risc de sărăcie sau excluziune sociala, iar doar 7% dintre ei se implică în acțiuni de voluntariat
  • În Italia, în Regiunea Emilia Romagna în particular, sunt peste 60.000 de tineri în risc de excluziune socială, 1/3 migranți, și 7,2% dintre italienii cu vârsta între 18-24 ani sunt voluntari

Scopul CREATYV este de a oferi oportunități de învațare non-formală tinerilor cu oportunități reduse (cu vârste cuprinse între 18-25 ani), prin intermediul unui program de formare/mentorat intergenerațional în domeniul voluntariatului, folosind tehnicile teatrale creative, sporind astfel angajamentul civic al tinerilor și incluziunea lor socială. Proiectul oferă generațiilor tinere, prin implicarea seniorilor voluntari, în calitate de mentori, noi competențe utile pentru dezvoltarea lor socială și integrarea pe piața muncii.

Proiectul va influența pozitiv și viața persoanelor în vârstă care vor participa activ la acțiuni în comunitate, se vor simți utile și vor fi conectate cu generațiile mai tinere, folosindu-și potențialul și resursele lor uriașe. Vom combate, astfel, discriminarea pe criterii de vârstă și vom promova incluziunea socială și îmbătrânirea activă, stimulând starea de bine, fizică și mentală, a seniorilor.

Rezultatele proiectului includ:
  • O Metodologie pentru un program de formare intergenerațional în domeniul voluntariatului pentru tinerii cu oportunități reduse, folosind tehnicile dramatice creative; acest rezultat presupune elaborarea unui E-Book privind voluntariatul în țările UE (disponibil AICI), a unui Program Intergenerațional de Formare cu un Manual pentru formatori și a unui Raport de impact al programului de formare în Romania, Italia și Cehia (programul de formare este în prezent pilotat în Romania, Cehia și Italia, cu participanți tineri și seniori);
  • Un Ghid pentru tineri, „Re-modelându-mi viitorul prin voluntariat”, care îi va ajuta să se familiarizeze cu mijloacele de voluntariat și va furniza exemple de voluntari în context (inter)național și felul în care voluntariatul le-a schimbat viața;
  • O Recomandare de Politici Publice pentru sprijinirea voluntariatului tinerilor prin educație non-formală în contexte intergeneraționale, în Uniunea Europeană;
  • Un film, „Vocea tinerilor în voluntariatul intergenerațional”, ca un instrument puternic de responsabilizare și stimulare a inițiativei tinerilor.

Proiectul presupune, de asemenea, și mobilitatea mixtă a 24 de tineri în țările participante (România, Italia și Cehia).

Adoptarea tehnicilor dramatice creative

Abordarea proiectului este inovatoare prin utilizarea tehnicilor dramatice creative ca metodă de formare. Tehnicile dramatice creative sunt holistice și combină reflecția internă cu reprezentarea externă. Miezul comun al activităților de bază este întotdeauna improvizat. În practică, indivizii și grupurile se străduiesc să rezolve probleme și să caute soluții prin intermediul explorării și al exprimării. Alături de alte metode multidisciplinare folosite pentru schimbarea socială, drama creativa este un instrument eficient pentru dezvoltarea de competențe sociale, îmbunătățirea participării civice a tinerilor, crearea de relații de mentorat între voluntarii mai în vârstă și tineri, dezvoltarea de comunități incluzive și susținerea îmbătrânirii active. Scopul nostru este de a crea, astfel, noi practici în domeniul educației non-formale a tinerilor, vizând nevoile specifice ale acestora, si de a promova voluntariatul în și pentru comunitate.

Detalii despre proiect și evoluția acestuia: www.creatyv.eu; Asociația Habilitas – Centru de Resurse și Formare Profesională (coordonator) – email asoc.habilitas@yahoo.com; tel. 0757.022.382.

Sursa foto: Comisia Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Posts