Oare ce s-ar mai putea spune despre femeie? A fost cântată, pictată, preamărită… În fine și înjurată, lovită, alungată… După cum au vrut ursitoarele, așa a fost soarta ei!… Poate că este păcătoasă, după cum afirmă biblia… Poate că este doar o victimă a patriarhatului… Oricum în lume sunt țări în care femeia încă luptă, în Secolul XXI, să dovedească faptul că este o ființă umană! În țările arabe sunt asemuite animalelor. Și pentru ce? Pentru că acolo suveran este firește patriarhatul! Oare în civilizatele state acest flagel a fost cu adevărat eradicat? Discutabil… Sigur există legi care o protejează, dar sunt oare respectate? Încă sunt femei agresate, umilite, ucise cu bestialitate de cei care ar trebui să le acorde protecție: soții lor! Pentru că, așa au fost educați bărbații: ei sunt stăpâni și nu trebuie să fie luați „de proști”! Mă întreb ce femei le-au putut da o asemenea educație? Se pare deci că  noi femeile încurajăm răul! Și roata e tot rotundă și femeile încă nu-și au locul lor pe drept meritat. Oare chiar și ele uită că sunt cele care duc ștafeta vieții pentru viitor? Consideră că este firesc așa… Nici biserica nu-i deloc nevinovată pentru fenomenul pomenit!  Se spune că, femeia trebuie să fie supusă și umilă… Că… așa a lăsat Dumnezeu! Bărbatul fiind „cruce-ntreagă”, iar femeia, făcută din coasta lui Adam… Deci îndatorată pentru vecie! Cred că ajunge! Trebuie să se recunoască la nivel mondial dreptul femeii la respect și să i se acorde locul ei în lume!

Mă întreb cum ar fi lumea, fără femeie? O lume plină de bărbați! Adică plină de cârciumi, bere, ciorapi murdari și tot restul; o lume în care cântecul de leagăn n-ar exista; o lume fără fiorul iubirii; o lume stearpă… Tristă și fără gânguritul unui copil este o lume moartă. Și atunci vă întreb pe voi domnilor „cruce-ntreagă” cum v-ați simți? Noi nu vă cerem decât iubire și vrem să vă oferim totul… E așa greu să fiți umani? Nu spun că toți bărbații sunt ticăloși, dar balanța atârnă greu în favoarea unui dezinteres cras față de ființa cea mai gingașă de pe pământ, aceea care după cum am spus este purtătoarea vieții… Măcar pentru asta trebuie să vă treziți domnilor! O femeie maltratată nu poate face copii sănătoși! Și atunci încotro conduceți domniile voastre lumea?

Și totuși femeia încă rezistă, încă este și va fi pururea ocrotitoarea viitorului! Doamnă a bucuriilor Vieții, îți mulțumim că exiști!