70.000.000 de euro pentru ocuparea șomerilor și a persoanelor greu angajabile, inclusiv a lucrătorilor vârstnici

lucratori varstnici

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a lansat apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.

Proiectele finanțate vor asigura subvenționarea locurilor de muncă: acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă – acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau încadrare.

Alocarea financiară este de 70.000.000 euro (contribuție UE și contribuție națională), din care:

  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), suma totală disponibilă este de 62.094.741,42 euro (contribuție UE și contribuție națională);
  • pentru regiunea dezvoltată (București-Ilfov), suma totală disponibilă este de 7.905.258,59 euro (contribuție UE și contribuție națională).

Apelul este lansat în cadrul Axei Prioritare 3 – Locuri de muncă pentru toți, ale cărui obiective specifice sunt:

  • Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație;
  • Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma;
  • Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.

Entitățile care vor primi finanțare pentru implementarea acestor proiecte sunt: Ministerul Muncii și Justiției Sociale și Serviciile Publice de Ocupare (SPO), respectiv Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin unitățile subordonate (AJOFM-uri).

Acestea sunt încurajate să abordeze în proiectele lor teme de inovare socială care ar putea implica:

  • Dezvoltarea de parteneriate (de ex., cu reprezentanți relevanți ai mediului de afaceri/ academic/ de formare etc.) care să conducă la integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă;
  • Dezvoltarea de noi abordări pentru furnizarea de competențe de bază într-un mod care să răspundă nevoilor individuale și de afaceri;
  • Crearea de modele de afaceri pentru a spori participarea pe piața muncii;
  • Etc.

***

În 2016, potrivit Institutului Național de Statistică, rata de ocupare în rândul persoanelor vârstnice a fost de 42,8, având o valoare mai mare pentru persoanele de sex masculin (53%, față de 33,6% pentru femei. Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenților învățământului superior (86,2%). Pe măsură ce scade nivelul de educație, scade și gradul de ocupare.

În 2016, se aflau în şomaj de 12 luni peste 52,9% dintre şomerii în vârstă de 55 ani și peste, 52,6% dintre persoanele din grupa de vârstă 35-44 ani, 52,4% dintre persoanele din grupa de vârstă 25-34 ani şi 52,1% dintre persoanele în vârstă de 45-54 ani.

Conform prevederilor alin. (1) art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET (fără loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nici de formare profesională) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată, o sumă în cuantum de 2.250 de lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă cel puțin 18 luni.

Detalii despre apel, AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Related Posts