171 de persoane vârstnice în situații de dependență și cu risc de excluziune socială din județele Giurgiu și Buzău au beneficiat de servicii socio-medicale integrate pentru depășirea situației de vulnerabilitate și îmbunătățirea calității vieții

Asociația Four Change împreună cu partenerul Crucea Alb-Galbenă Filiala Buzău anunță finalizarea proiectului “Împreună împotriva izolării vârstnicilor din România!” și rezultatele obținute în perioada 19.06.2019-31.12.2021.

171 de vârstnici aflați în situații de dependență și/sau în risc de excluziune socială au beneficiat de servicii socio-medicale integrate. Proiectul a înglobat o serie de activități menite să contribuie la depășirea situației de vulnerabilitate și la îmbunătățirea vieții seniorilor.

Furnizarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din județul Giurgiu a fost asigurată de către Asociația Four Change. Astfel, au fost înregistrate:

 • 2 servicii sociale de îngrijire la domiciliu funcționale în comunele Cosoba și Crevedia;
 • 49 vârstnici beneficiari de servicii de îngrijire la domiciliu;
 • 3 îngrijitoare la domiciliu angajate;
 • 944 ore consiliere furnizate de către asistenții sociali;
 • 5.016 vizite ale îngrijitorilor;
 • 21.536 tehnici de îngrijire furnizate în Cosoba;
 • 9.490 de servicii de îngrijire furnizate in Crevedia Mare.

Ritmul de degradare psiho-somatică a scăzut, crescând atât nivelul de interacțiune cu îngrijitoarele, cât și speranța de viață, în urma activității de consiliere.

Crucea Alb-Galbenă Filiala Buzău a acordat servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu în comuna Brădeanu, pentru 122 de vârstnici. În perioada acoperită de proiect, au fost efectuate:

 • 1.122 vizite de evaluare medicală cu medic;
 • 9.144 vizite cu asistenți medicali;
 • 35.100 tehnici medicale;
 • 987 vizite kinetoterapeut;
 • 18.044 vizite sociale ale îngrijitorilor la domiciliu;
 • 69.835 activități de îngrijire socială;
 • 1.228 vizite de consiliere socială.

Diagnosticarea precoce a patologiilor și intervențiile personalizate au condus la un nivel crescut de independență, sănătate fizică și psihică îmbunătățită, capacitatea seniorilor de a se implica în diverse activități zilnice.

În ceea ce privește implicarea comunitară și măsurile de inovare socială, participarea vârstnicilor la Cluburile Vocea bunicilor a contribuit la o mai mare interacțiune între membrii comunităților:

 • 3 Cluburi “Vocea Bunicilor” înființate;
 • 86 ateliere de facilitare comunitară;
 • 75 participanți în cadrul activității;
 • 1 proces dezvoltare comunitară derulat prin metoda Photovoice;
 • 40 seniori implicați în procesul Photovoice pentru identificarea problemelor din comunitate;
 • 3 expozitii fotografice;
 • 3 grupuri de initiativă locală;
 • 3 planuri de acțiune pentru soluționarea problemelor identificate.

S-a constatat creșterea capacității bunicilor de a face față unor situații sociale problematice, de a identifica și soluționa problemele comunității, devenind astfel o resursă importantă la nivelul comunităților din care fac parte. În același timp, faptul că s-au simțit utili și apreciați, i-a ajutat să își recapete stima de sine. Cluburile au fost organizate din convingerea că socializarea este vitală pentru bunăstarea oamenilor, în general și, în mod special, a persoanelor vârstnice care sunt mai predispuse la izolare socială. Astfel, vârstnicii simt că aparțin unei comunități, că vocea lor contează, că împreună pot genena schimbări pozitive și că experiența lor reprezintă o resursă pentru cei mai tineri.

Vârstnicii sunt una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale, care se confruntă cu deprivare materială, acces limitat la servicii medicale și sociale, dar și singurătate. Și nu de puține ori, chiar desconsiderare, atât din partea comunității, cât și a familiei. Prin intermediul proiectului implementat alături de partenerii noștri, ne-am propus, pe de-o parte, să le oferim sprijinul medical și socio-medical de care au nevoie, iar pe de altă parte, să îi valorificăm și să dovedim că experiența lor nu este în zadar. (Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change)

Proiectul “Împreună împotriva izolării vârstnicilor din România!” a fost co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Contract nr. POCU/436/4/4/126641, Axă prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2.791.676,95 lei lei.

Detalii despre proiect, la e-mail office@4change.ro, persoană de contact Aurelia Pasăre, Manager de proiect.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *